testbildts

Folkbildning – folkrörelse för allas lika värde

Möten och kunskap är som vaccin mot främlingsfientlighet
Vi är övertygade om att folkbildning är ett av de allra bästa sätten att sprida kunskap och främja diskussion kring främlingsfientlighet och rasism. Inom folkbildningen samlas människor med olika bakgrund och mängder av personliga erfarenheter utbyts. Alla möten sker frivilligt och tanken är att alla har något att lära av varandra.

Studieförbunden erbjuder möteslokaler och tillfällen för samling över hela landet. Både i storstad och på landsbygd. Stora kontaktnät är väl etablerade med mängder av eldsjälar, föreningar, företag och politiska partier.

Folkbildningsförbundet har utformat uppropet Typiskt svenskt i samarbete med Stiftelsen Expo och  FORES – Forum för reformer och entreprenörskap – en grön och liberal tankesmedja som upprättat webbplatsen  Migrationsinfo.se som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige.

Folkbildning
I över 100 år har vi erbjudit folkbildning i Sverige och i dag finns det tio studieförbund som arrangerar studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet.
Studieförbunden är väldigt olika men tillsammans utgör de Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. Varje år genomför studieförbunden cirka 280 000 studiecirklar och når nästan två miljoner deltagare. De enskilt största ämnena är konst/musik/media, humaniora samt samhälls- och beteendevetenskap.

Studiecirkeln, den lilla gruppen som lär tillsammans, är grunden i folkbildningen. Det är ett pedagogiskt koncept som funnits i decennier och som i dag är starkare än någonsin.
Studieförbundens många kulturprogram uppgår till över 300 000 och når fler än 17 miljoner besökare/deltagare per år. Här är det främst föreläsningar och sång- och musikprogram som samlar de flesta besökarna/deltagarna.

Läs mer om folkbildning, Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation och studieförbunden på  www.studieforbunden.se.

Arbetarnas bildningsförbund Folkuniversitetet Folkbildningsförbundet Ibn Rushd Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sensus Studiefrämjandet Studieförbundet Bilda Studieförbundet Vuxenskolan