testbildts

Ta ställning för jämlikhet tolerans och mångfald

Folkbildningsförbundet,  de tio studieförbundens intresseorganisation uppmanar alla Sveriges demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasimen. Vi måste värna om ett öppet och demokratiskt Sverige – allt det som anses vara så typiskt svenskt. Och så typiskt bra!

Att möta människor och förmedla kunskap är det bästa vi kan göra för jämlikhet, tolerans och mångfald. Genom folkbildningen har vi väl fungerande verktyg för förändring.

Välkommen att underteckna uppropet som privatperson, organisation, förening, företag eller som annan aktör och sprid budskapet om alla lika värde!

Vi och många fler har undertecknat uppropet

Vaccin mot främlingsfientlighet

logo
www.ekonomifokus.se
Arbetarnas bildningsförbund Folkuniversitetet Folkbildningsförbundet Ibn Rushd Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sensus Studiefrämjandet Studieförbundet Bilda Studieförbundet Vuxenskolan